evolution art revolution

Invite Paris exhibition

evolution art revolution ceramic invite paris

Invite G'Dansk exhibition

Press Release

evolution art revolution

Presenting the poetic horizons of ceramic art in the contemporary art scene; avant-garde works that invite discussion,.

A touring exhibition that starts from Paris  and continues through other prestigious European destinations reaching  Poland, where, from January to March 2011, will be hosted at the National Gallery of Gdansk – curator,  Wojciech Bonislawski – followed by Umbria.

The project is conceived as a travelling exhibition that will visit some of the major cities in Europe and outside over the next three years. The official “manifesto” of the group will be signed in the occasion of the Gdansk appointment.

It is not accidental that the tour starts in Paris  since the same period, the French capital will host a great World Forum on ceramics and its evolution.

The exhibition will show the work of twelve international artists representing a variety of reflections, research and innovation in ceramic art, a true creative and experimental investigation.

The Group, led by Nicola Boccini will present four new techniques / r / evolutionaries, two of which have found application in the fashion field where two guests designers  agreed to be challenged with these forms of experimentation.

With this event we want to offer our special contribution to the knowledge of ceramic  and its millennial history,  showing the evolution of techniques and the aesthetic bound to it.

This input is given thanks to the artists of the CLS – Ceramica Libera Sperimentale – and the School of Ceramic  Art Romano Ranieri, Deruta . The research of recent years have enabled us to reach an alternative expression, free from conventional canon and tradition.

Boccini Nicola, Artistic Director of the Group and creator of the exhibition, said: “A radical change in the way of understanding art pottery,  an attempt to unfold a personal moment of reflection in positive, using the universal language of emotions that are revealed through forms, techniques and colors of art. “

A contemporary art exhibition “Evolution Art Revolution”.
Opening : Thursday, September the 2d, 2010 at 18.00 at the Art Gallery “Selective Art in Paris – directed by Mario Rizzardo and Gabriella Artoni – all artists will be the present.

Press Release Polsky

logolungo

Dzieła sztuki awangardowej, które zapraszają do dyskusji, przedstawiając poetyckie horyzonty panoramy współczesnej ceramiki.

Trasa wystawy rozpoczyna się w Paryżu, skąd wyrusza ona w kierunku dalszych prestiżowych miejsc w Europie: do Muzeum Narodowego w Gdańsku i do uznanej galerii w Umbrii.

Przedstawimy dzieła dwunastu międzynarodowych artystów reprezentujące różnorodność ich nowatorskich przemyśleń i poszukiwań oraz autentyczne eksperymenty i badania twórcze.

Wydarzenie to stanowi nasz specjalny wkład w wiedzę na temat sztuki ceramicznej i jej tysiącletniej historii. Przedstawimy przede wszystkim ewolucję poszukiwań estetycznych i technik eksperymentalnych artystów z CLS – Ceramica Libera Sperimentale (Wolna Ceramika Eksperymentalna) oraz ze Scuola d’Arte Ceramica Romano Ranieri z Deruty (Szkoła Sztuki Ceramicznej Romano Ranieri). Poszukiwania te, prowadzone przez ostatnie lata, pozwoliły osiągnąć im ekspresję alternatywną, wolną od kanonów i tradycyjnych konwencji.

Transformacja osobistych przemyśleń w konkret, uniwersalny język emocji ujawniających się jako formy, techniki i kolory to radykalna zmiana sposobu tworzenia sztuki ceramicznej.

Projekt został stworzony jako Wystawa Podróżująca, która w ciągu następnych trzech lat odwiedzi niektóre z głównych miast w Europie a potem w świecie. Wybór Paryża jako miejsca zainicjowania naszego projektu nie jest przypadkowy. W tym czasie stolica Francji będzie gospodarzem Generalnego Zgromadzenia IAC (International Academy of Ceramics), światowego forum na temat ceramiki i jej rozwoju.

Wystawa współczesnej sztuki ceramicznej „Evolution Art Revolution” rozpocznie się 2 września, w czwartek, o godzinie 18:00 w Galerii Sztuki „Selective Art” w Paryżu.

Przewidujemy obecność wszystkich artystów.

Paris Photo

art revolution ceramic exhibition in paris

G'Dansk Photo

art revolution ceramic exhibition in danzica

Catalogue

Video

First step:  “Selective Art Gallery” Paris

EVOLUTION ART REVOLUTION – ceramic exhibition tour

No Description

 

Second Step: National Museum of G’Dansk Poland

ceramic art – art/r/evolution

No Description